georpojekt szczecin  
geoprojekt szczecin
geprojekt szczecin
 
       
geoprojekt szczecin geoprojekt szczecin geoprojekt szczecin geoprojekt szczecin
oferta geoprojekt szczecin

Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.

ul. Tartaczna 9
70-893 Szczecin

tel: (91) 46 666 70
fax: (91) 46 666 71

www.geoprojekt.szczecin.pl
biuro@geoprojekt.szczecin.pl

zobacz na mapie

Przedsiębiorstwo Geologiczne „Geoprojekt Szczecin” działa na Pomorzu Zachodnim od 1957 roku, a jako samodzielna firma prywatna - Spółka z o.o. - od grudnia 1992 roku. Specjalizując się w prowadzeniu badań i prac geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla potrzeb budownictwa firma była i jest obecna na wszystkich ważniejszych placach budów w województwie zachodniopomorskim.

Farma wiatrowa w rejonie miejscowości Suchań

Dokumentacja geologiczno - inżynierska dla ustalenia warunków geologiczno - inżynierskich podłoża projektowanych turbin wiatrowych wraz z obiektami towarzyszącymi w rejonie miejscowości Suchań (powiat stargardzki).

geologiczne badania, geotechniczne badania, geologia, geotechnika, badania gruntu, sondowanie, wiercenie, wiercenia rdzeniowe; studnie, presjometr, geologia inżynierska, hydrogeologia, laboratorium gruntowe, usługi geologiczne, prace geologiczne, ochrona środowiska; sondowanie statyczne i dynamiczne: CPT, DPL, DPM, DPSH, dokumentacje geologiczne, projekty prac geologicznych, nadzór geologiczny, sozologie
Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. geologiczne badania, geotechniczne badania, geologia, geotechnika, badania gruntu, sondowanie, wiercenie, wiercenia rdzeniowe; studnie, presjometr, geologia inżynierska, hydrogeologia, laboratorium gruntowe, usługi geologiczne, prace geologiczne, ochrona środowiska; sondowanie statyczne i dynamiczne: CPT, DPL, DPM, DPSH, dokumentacje geologiczne, projekty prac geologicznych, nadzór geologiczny, sozologie